Fastmonteret
Stationære løsninger, som også giver mulighed for højde- og retningsjustering

En fastmonteret løsning er et godt valg, hvis skærmen altid skal anvendes i det samme rum. Der findes forskellige løsninger, som kan både retnings- og højdejusteres.

Vælg type